Σοβάτισμα load bearing αχυρόσπιτων

[:el]

Μετά από ένα σύντομο διάλειμμα για ανασυγκρότηση των δυνάμεών μας, οι εργασίες σοβατίσματος ξεκίνησαν αρχές Οκτωβρίου. Ο χειμώνας πλέον πλησίαζε απειλητικά και οι συνθήκες διαβίωσης στις σκηνές είχαν αρχίσει να γίνονται δύσκολες. Έτσι λοιπόν, αρχίσαμε με το σοβάτισμα των εσωτερικών χώρων για να υπάρχει αρκετός χρόνος να στεγνώσουν πριν κατοικίσουμε μέσα. Στην συνέχεια σειρά είχαν οι εξωτερικές επιφάνειες.

Επιλέξαμε να καλύψουμε τις εσωτερικές επιφάνειες με πηλό ενώ αυτές που είναι εκτεθειμένες στις καιρικές συνθήκες έγιναν με ασβέστη. Πιο συγκεκριμένα για τους ασβεστοσοβάδες εφαρμόσαμε ένα σύστημα τεσσάρων στρώσεων, εκ των οποίων σε αυτή τη φάση πραγματοποιήθηκαν οι τρεις. Σε δεύτερη φάση, που όλα τα υποστρώματα θα έχουν στεγνώσει και οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν, θα πραγματοποιηθεί και η τελική στρώση. Τα μείγματα που χρησιμοποιήσαμε φτιάχτηκαν επί τόπου με χρήση μόνο φυσικών υλικών (πηλό, ασβέστη, άχυρο, άμμο, θηραϊκή γη).

Καθώς τα επιχρίσματα άρχισαν να στεγνώνουν παρατηρήσαμε ότι οι ίδιοι οι σοβάδες λειτουργούσαν επικουρικά στην στατική επάρκεια της κατασκευής.

IMG_4771

IMG_4754

IMG_4734

[:en]After a short refreshing break, the plastering works started at the beginning of October. Winter seemed closer now and the living conditions in the tents were not easy anymore.Thus, we started plastering the interior walls, so that there was enough time for them to dry and the space would be soon inhabitable. The rendering of the exterior followed.

We decided to plaster the interior with clay, whereas the surfaces exposed to the weather were rendered with lime. Especially for the lime renders, we practised a four layer system, from which we applied the three for now. After these layers dry and when the weather is ideal, we will apply the final coat. We made the mixes ourselves only out of natural materials (clay, lime, straw, pozolaine)
As expected, the plastering not only protects the straw bales from rotting, but it also contributes to the structural rigidity of the walls.

IMG_4771

IMG_4754

IMG_4734

[:]