Τι είναι η ολιστική διατροφή;

Η φράση αναφέρεται σε μια συνολική προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη της όχι μόνο τα θρεπτικά συστατικά των τροφών, αλλά και τους υπόλοιπους παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία μας, όπως η ψυχολογία και η φυσική άσκηση.

Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την προσπάθεια να καταναλώνουμε υγιεινές τροφές που έχουν υποστεί όσο το δυνατόν λιγότερη και ηπιότερη επεξεργασία, τροφές που βρίσκονται δηλαδή όσο το δυνατόν πιο κοντά στη «φυσική» τους κατάσταση, επιδιώκοντας οφέλη τόσο για τον άνθρωπο όσο και για τη φύση.

Η ολιστική διατροφή περιλαμβάνει τις έννοιες του σεβασμού του περιβάλλοντος, της αειφορίας και της ισορροπημένης, υγιεινής διαβίωσης αντιμετωπίζοντας τις προτεραιότητες αυτές όχι ως ανταγωνιστικές αλλά ως συμπληρωματικές, καθώς όλες τους συνεισφέρουν στη βελτίωση της ευζωίας και της ποιότητας της ζωής μας.

Προϊόντα ολιστικής διατροφής

Στα αγροκτήματά μας στην Κήρινθο της βόρειας Εύβοιας με μεράκι και αγάπη παράγουμε τις πρώτες ύλες και τις επεξεργαζόμαστε δημιουργικά και όσο το δυνατόν λιγότερο παρεμβατικά για να προσφέρουμε μια σειρά προϊόντων ολιστικής διατροφής που διατηρούν στο ακέραιο τα φυσικά διατροφικά τους πλεονεκτήματα ενώ παραμένουν εξαιρετικά γευστικά.

Επιλέξαμε να καλλιεργούμε χωρίς νιτρικά-χημικά λιπάσματα και φροντίζουμε για τη φυτοπροστασια χωρίς ζιζανιοκτόνα κ.ά. Γενικά, προσπαθουμε να είμαστε όσο το δυνατόν λιγότερο παρεμβατικοι σε κάθε στάδιο της διαχείρισης των καλλιέργειων μας. Διαθέτουμε επίσης συσκευαστήριο, κάτι που μας επιτρέπει να προσφέρουμε όλα τα οφέλη της
καθετοποίησης.

Τεχνικές επεξεργασίας

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μέθοδος ψυχρής έκθλιψης

Για τα προϊόντα μας επιλέγουμε τη μέθοδο της ψυχρής έκθλιψης, που προσφέρει πολλαπλά οφέλη. Χάρη στη χαμηλή θερμοκρασία διατηρούνται όλα τα θρεπτικά συστατικά των πρώτων υλών, διαφυλάσσονται τα φυσικά αρώματα και αναδεικνύεται η γεύση τους. Επιπλέον, αποφεύγεται η οξείδωση και άλλες αλλοιώσεις που μπορούν να συμβούν κατά τη διαδικασία της έκθλιψης.


HPP

Εφαρμόζουμε επίσης την τεχνική της υπερυψηλής υδροστατικής πίεσης (HPP), μια σύγχρονη, μη θερμική, μέθοδο επεξεργασίας τροφίμων που αποτρέπει τη μικροβιακή ρύπανση παρατείνοντας σημαντικά τον χρόνο διατήρησής τους. Καθώς στην τεχνική HPP δεν χρησιμοποιείται θερμότητα, διασφαλίζεται η διατήρηση των φυσικών ιδιοτήτων των πρώτων υλών χωρίς απώλεια θρεπτικών ουσιών και διατηρείται καλύτερα η γεύση τους.


Τροποποιημένη ατμόσφαιρα

Οι σπόροι ροδιού μας συσκευάζονται υπό τροποποιημένη ατμόσφαιρα (Modified Atmosphere Packaging - MAP), κάτι που διασφαλίζει τη φρεσκάδα, διατηρεί καλύτερα τα θρεπτικά συστατικά και παρατείνει τη διάρκεια ζωής τους.