Οι Σταγόνες / Stagones, στα πλαίσια του Thrive Festival, θα βρεθούν στην όμορφη Μάνη.

  • Από τις 22 έως τις 26 Μαϊου, στο Zen Rocks Retreat Center, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τα υλικά και τις τεχνικές της Φυσικής Δόμησης, αλλά και να αποκτήσουν την κοινοτική εμπειρία του “ζούμε και δουλεύουμε μαζί”.
  • Πέρα από την ολοκλήρωση μιας αποθήκης με την τεχνική του “τσατμά” θα γίνει αναφορά στις βασικές αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.zenrocksmani.com/thrive-movement/event/natural-building-workshop