Αναβάθμιση Yurt στη Β.Εύβοια

Έτος2023-2024ΤοποθεσίαΒ. ΕύβοιαΤεχνοτροπίαΘερμουγρομόνωση στέγης και τοιχοποιίας, ασβεστοκονιάματα, επενδύσεις ξύλουΣχεδιασμόςΣταγόνες (ενεργειακή αναβάθμιση)ΚατασκευήΣταγόνες

Το φθινόπωρο του 2022 κληθήκαμε να βελτιώσουμε ένα υφιστάμενο yurt στην Β.Εύβοια. Οι φθορές στο πανί και στο deck μετά το πέρας της 10ετίας ήταν εμφανείς. Ακόμα στις παραμέτρους σχεδιασμού προστέθηκαν η διεύρυνση των εποχών χρήσης του κτιρίου μαζί με τη βελτίωση της θερμικής άνεσης, εντός των περιορισμών της ίδιας της ελαφριάς κατασκευής.

Αποφασίστηκε να διατηρηθεί η ιδέα εμφανούς υφάσματος για το εσωτερικό της οροφής και αυτή να θερμομονωθεί πάνω από αυτό, με τελική επίστρωση από ασφαλτοκεράμιδα. Οι τοίχοι θερμομονώθηκαν στο διάκενο του κατακόρυφου σκελετού και επενδύθηκαν εσωτερικά με οριζόντιες σανίδες και εξωτερικά με ασβεστοσοβά . Το deck καλύφθηκε με σανίδες για εξωτερική χρήση με διάκενα. Η θερμική άνεση βελτιώθηκε αισθητά καθώς τα u-value τοίχων και οροφής έφτασαν τα 0,28 και 0,30 W/(m2⋅K) αντίστοιχα. Ο χώρος έγινε πιο φιλόξενος και τα επίπεδα φυσικού φωτισμού ανέβηκαν.